Hogyan erősíthető a partnerség a magyarországi Nyílt Kormányzati Együttműködésben?

Az eDemokrácia Műhely Egyesület a magyarországi Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership), a magyarországi vállalások önértékelését napirendre tűző találkozóján vett részt. Egyesületünk frissen csatlakozott a viharvert állapotából felálló honi  OGP munkacsoport üléséhez.

Talán a kedves olvasók nem mind tudják, de a a magyarországi OGP története nem éppen sétagalopp, főleg ha civilként igyekszik szerepet vállalni egy szervezet a nyílt kormányzatot elősegítő programokban. Röviden összefoglalva az alábbi kronológikus sorrendben bontakoznak ki az események, melyek sajnálatos módon az érdemi partnerség kormányzat oldali semmibevételéről tanúskodnak.

Az ülésen az értékelés során erőteljes hangon képviselték a civil szervezetek a vállalások teljesítésével kapcsolatos kritikáikat. A civil résztvevőket és az illetékes minisztériumok válaszait hallgatni, kifejezetten irodalmi élmény volt. Nehéz volt a magunk részéről megfejteni például, hogy miképpen  vélelmezhetik a BM képviselői részben teljesültnek a 1080/2013. (II.25.) számú kormányhatározatában foglalt 3. pontjait amely szerint

Magyarország vállalja, hogy a közvagyon hasznosítására és a közpénzek felhasználására kötött szerződések nyilvánosságának biztosítása érdekében – szükség esetén jogszabály-módosítással – biztosítja, hogy:

……..

    1. c) önkormányzati vagyonhasznosítási és beszerzési ügyben nyílt ülést kell tartani, kivéve a pályázati eljárások értékelésének megállapítására összehívott üléseket, ha a pályázati ajánlattevő vagy a pályázó kizárta ajánlata egy részének nyilvánosságra hozatalát, mivel az olyan üzleti titkot képez, amely saját tevékenységével összefügg, és nem vonatkozik a megkötendő szerződés lényeges elemeire, vagy ha az az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság üzleti titkát sértené;
    2. d) az önkormányzati testületi nyilvános előterjesztéseket a meghívó kiküldését követően, a meghívóval együtt kötelező közzétenni az önkormányzat honlapján.

Határidő: 2013. június 30.

A c) pont nagyon szépen hangzik, de ha nem épülnek ki az ellenőrzést támogató mechanizmusok (akár civilek részvételével) a nemzetközi színtéren tett vállalásnak nem tud hatékonyan eleget tenni a kormányzati döntés.

Furcsa módon, elvileg, a magyar önkormányzatoknak teljesíteniük kellene a d) pontot, meglévő törvényi szabályozás szerint. Mi akkor a határidő jelentése ebben az esetben?

Ez idáig nem kaptunk visszajelzést kérdéseinkre, hogy milyen konkrét lépések történtek az vállalt határidőig és utána, amivel valóban mi is meggyőzően a részben teljesült jelzőt adhatnánk a vállalásnak az értékelés során.

Néhány, a demokratikus és a nyitott kormányzás működését hitelesítő lépéssel jelentősen javulhat a munkacsoport működése a következő pontok megvalósításával:

 
  • Legyen előre kiküldött átlátható napirend és jegyzőkönyv kiküldve minden szereplőnek és publikálva a honlapon!
  • Kapjanak a tagszervezetek elektronikus meghívót a kapcsolódó eseményekre!
  • Legyen tisztázva az új belépők előtt a csoport működési rendje – ki vethet fel témát, hogyan lehet javaslatot megfogalmazni, hogyan működik a civil részvétel a csoportban?
  • Kerüljenek kiküldésre az ígért emlékeztetők publikálás előtt.
  • Minden civil levélre érkezzen válasz! Hamarosan közzé tesszük az általunk megfogalmazott javaslatokat is a következő időszak vállalásával kapcsolatosan!  

Hamarosan közzé tesszük az általunk megfogalmazott javaslatokat is a következő időszak vállalásával kapcsolatosan!

Madarász Csaba

A nemzetközi jó példák és gyakorlatok kincsestárát nyitja ki. Felelőssége az állampolgári mozgósítás.
Digitális demokrácia, állampolgári részvétel szakértő. Tréner, tanácsadó.