Lehet-e teljesen átlátható egy falu közélete?

Pázmánd erre a kérdésre keresi a választ azzal a feltételezéssel, hogy az csak igenlő lehet. A kérdés és a mögötte meghúzódó probléma messze túlmutat a falu határain. Minden települést, az egész országot foglalkoztatja mostanában.

Demokratikus közélet, közigazgatás, társadalmi kontroll, tisztességes gazdaság és a közpénzekkel való korrupciómentes gazdálkodás e nélkül elképzelhetetlen. Mondhatjuk, hogy alapfeltétele mindennek a nyilvánosság, a közérdekű információk megismerhetősége, szabad áramlása. Pázmánd Önkormányzata összefogva az eDemokrácia Egyesülettel egy olyan helyi átláthatósági rendszert alakít ki, amely az átláthatóság maximumát célozza meg helyi szinten.

Ezt a programot – Pázmánd az üvegfalu – ismerhették meg a szakmai fórum résztvevői november 26.-án.

Az érdeklődés e fontos közérdekű téma iránt mérsékelt volt ugyan, annál célirányosabb, tartalmasabb és kifejezetten építő, támogató jellegű. Készült egy – nyilvánosan is közzétételre kerülő – szakmai elemzés arról, hogy néz ki ma a közéleti átláthatóság ma Pázmándon. Az eredmény nem tér el a hazai átlagtól, amely – nem éppen szakmai kifejezéssel – siralmasnak tekinthető. A törvény által előírt kötelező közzétételi előírásoknak a program kezdetekor (egy éve készült az első adatgyűjtés, amikor a pályázati program beadásra került) Pázmánd Önkormányzata az ötös osztályozási rendszerben 2-es, elégséges osztályzatot (pontosan 1,8) kapott. Az elmúlt években az Önkormányzat intenzív rendrakásba, iratrendezésbe, s egyéb előkészítő munkálatokba, majd – a program jegyében – módszeres adatfelvitelbe kezdett, az előírásoknak való megfelelés jelentősen növekedett, s jelenleg közepes szinten lehet.

A közvetlen cél a 100 %-os megfelelés a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó törvényi előírásnak, ami – a témát érintő szakmai kutatások szerint – eddig szinte egyetlen közintézményre sem mondható el de Pázmánd itt nem állna meg. Számos olyan közérdekű téma, adatkör van, amelynek nyilvánosságát jogszabály nem írja elő, de a teljes átláthatóság, a közhasznú tájékoztatás része lehet. Ilyenek például a közérdekű bejelentések, javaslatok, tervek, pályázatok (amelyeket az Önkormányzat nyújt be), együttműködési megállapodások, a falut érintő sajtófigyelés, a képviselők és köztisztviselők, közalkalmazottak vagyonnyilatkozatai, javadalmazása, juttatásai. Mindezen átláthatósági többletvállalásokról a Képviselő-testületnek kell döntetnie, személyes adatok esetében az érintettek hozzájárulása is szükséges.

A közélet átláthatósága és a pletyka egymás ellenségei. Ha minden fontos témában minden információ könnyen hozzáférhető, akkor nem lehet a ténybeli kérdéseket vitatni, legfeljebb eltérően értékelni. Ez teljesen rendben is van, mert több nézőpontból is lehet vizsgálni dolgokat. A közérdekű adatokhoz való teljes körű hozzáférés fontos lépés ahhoz, hogy értelmes párbeszéd alakulhasson ki mindazok között, akik a község javát akarják. Végül, egy – a témánkkal kapcsolatos – közérdekű információ: Pázmánd egy fillért nem fizet a szakértőknek a pályázaton elnyert program keretében elvégzett munkáért, a Mesefalu Egyesület sem részesül juttatásban az eDemokrácia Egyesület helyi civil partnereként, azt támogatásként kapja.

A szerző közigazgatás-szervezési tanácsadó

 

 

Latest posts by Gáspár Mátyás (see all)