Legfeljebb 10 ezer forintot kérnének közérdekű adatok kiadásáért

(MTI) – Egy rendelettervezet szerint legfeljebb 10 ezer forintot kérhetnének a közfeladatot ellátó szervek a közérdekűadat-igénylés teljesítéséért.
A kormányzati portálon megjelent, a kormány által még nem tárgyalt tervezet szerint színes másolat esetén oldalanként legfeljebb 25, fekete-fehér másolat esetén 5 forint kérhető, optikai adathordozón igényelt másolatért pedig 580 forintot lehetne fizetni. Költséget csak a tíz oldalnál hosszabb dokumentumok esetében számolnának fel.
A kézbesítési költség belföldre a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, külföldre az egyetemes postai szolgáltató általi kézbesítés ellenértéke lenne.
A munkaerő-ráfordításra akkor lehetne költséget felszámítani, ha az meghaladja a 8 munkaórát. Erre óránként legfeljebb 1100 forint vehető igényébe.
A rendelet október 1-jén lépne hatályba.
Az Országgyűlés júliusban fogadta el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint további jogszabályok módosítását, amelyek lehetővé tették, hogy közfeladatot ellátó szerv előzetes költségtérítést állapíthasson meg közérdekűadat-igénylés teljesítéséért.

Itt véleményezhető az előterjesztés:

Előterjesztés a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről.
Igazságügyi Minisztérium, 2015. szeptember 4.
A tervezet véleményezési határideje: 2015. szeptember 7.
A véleményeket a jefhat.egyeztetes@im.gov.hu e-mail címre várják.
l

http://www.kormany.hu/download/0/31/70000/20150902%20El%C5%91terjeszt%C3%A9s%20a%20k%C3%B6z%C3%A9rdek%C5%B1%20adat%20ir%C3%A1nti%20ig%C3%A9ny%20teljes%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9%C3%A9rt%20meg%C3%A1llap%C3%ADthat%C3%B3%20k%C3%B6lts%C3%A9gt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s%20m%C3%A9rt%C3%A9k%C3%A9r%C5%91l.zip#!DocumentBrowse

Madarász Csaba

A nemzetközi jó példák és gyakorlatok kincsestárát nyitja ki. Felelőssége az állampolgári mozgósítás.
Digitális demokrácia, állampolgári részvétel szakértő. Tréner, tanácsadó.